PGD Radomlje - letni občni zbor 2017

V petek, 2.2. ob 18:00 se je v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva pričel že 89. letni Občni zbor. Na tem občnem zboru smo poleg ustaljenih točk dnevnega reda izvedli tudi volitve v organe društva saj se je letos iztekel 5 letni mandat (2013 – 2018). Po statutu PGD Radomlje se neposredno voli predsednika, poveljnika, Upravni odbor (11 članov), Nadzorni odbor (3 člani) in Disciplinsko komisijo (3 člani).  Za novo mandatno obdobje 2018 – 2023 je Občni zbor (kot najvišji organ društva) izvolil za predsednika društva Primoža Urbanijo, kateri bo na tem mestu zamenjal Gregor Jermana, na mestu poveljnika pa ostaja Borut Kaplja. 

Iz poročil različnih komisij (veterani, članice, mladina,…) je bilo slišano, da društvo dobro funkcionira in je aktivno na vseh področjih. Ne samo strogo gasilskem, ampak je tako ali drugače vpeto v življenje K.S. Radomlje. 

Naj se na tem mestu zahvalimo predsedniku KS Radomlje Metod Marčunu, ki  vsako leto obišče Občni zbor in nagovori zbrane, ter gostom drugih povabljenih društev za zahvale in vzpodbudne besede.

Za vsa vprašanja smo še vedno dosegljivi na pgdradomlje@gmail.com ali operativa.radomlje@gmail.com lahko pa obiščete tudi našo spletno stran www.pgd-radomlje.si in preverite kaj vse se v društvu dogaja.