Društva

Rod mlinskih kamnov Radomlje

Kulturno društvo moški pevski zbor Radomlje

Likovno društvo Senožeti

Čebelarska družina Homec

Kulturno društvo Mlin Radomlje

Mavrica Radomlje

Ženski nogometni klub Radomlje

Nogometni klub Radomlje

Turistično društvo Radomlje

PGD Radomlje